fbpx
Privaatsuspoliitika

september 21, 2020

Dreamsville Veebipoe isikuandmete vastutav töötleja on Sleep Solutions OÜ (registrikood 14820623), tel +37253338717 ja e-post hello@dreamsville.co Sleep Solutions OÜ töötleb ostjate andmeid vastutava töötlejana lähtuvalt isikuandmete kaitse üldmäärusest (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679).

Sleep Solutions OÜ kasutab kõiki vajalikke organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et oleks tagatud käesolevates tingimustes nimetatud isikuandmete kaitse. Sleep Solutions OÜ ei vastuta sellise isikuandmete lekke eest, mille on põhjustanud Veebipoodi kasutava isiku enda tegevus või tegevusetus.

  1. Milliseid isikuandmeid töödeldakse;
  2. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress kauba kohaletoimetamise aadress;
  3. Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  4. Klienditoe andmed.

Isikuandmete töötlemine toimub Tellijaga sõlmitud müügilepingu täitmiseks ning seadusega sätestatud kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). Sleep Solutions OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance Europe OÜ-le.

Informatsiooni kogumise eesmärk

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi: hello@dreamsville.co).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse Veebipoes kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Isikuandmete edastamine

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse ostujatale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, seega edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Nii Veebipoe andmemajutus- ja haldusteenuse pakkuja, veoteenuse pakkuja kui ka Maksekeskus AS on volitatud töötlejad, kes on kohustatud Sleep Solution OÜ-ga sõlmitud lepingute alusel tagama, et isikuandmete töötlemisel võetakse kasutusele kõik vajalikud turvameetmed.

Isikuandmetele ligipääs ning turvalisus

Isikuandmeid hoitakse infotehnoloogilise andmemajutus- ja haldusteenuse pakkuja serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi ja USA territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on Veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine Veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub Veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. Isikuandmetega saab tutvuda ja neid parandada, võttes ühendust Veebipoe e-posti hello@dreamsville.co kaudu.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel hello@dreamsville.co

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (hello@dreamsville.co). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Otseturundus

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.